Asociación Mestura para a integración de inmigrantes e emigrantes

Entre os fins da nosa organización atópanse os de realizar distintas actuacións que incidan na integración social dos colectivos vulnerables ou en risco de exclusión social (inmigrantes e emigrantes retornados/as, minorías étnicas, mulleres vítimas de violencia de xénero, etc.), coa maior calidade social posible e situándoos, na medida do posible, nos mesmos niveis de cidadanía que o resto da poboación.