Asociación Mestura para a integración de inmigrantes e emigrantes

Actualmente nosa misión é a de prestar un Servizo Social especializado para inmigrantes, emigrantes retornados/as e colectivos en risco de exclusión social, orientando, informando e acompañando naqueles aspectos sociais que os involucren directamente, así como facilitando o seu esencial e necesaria integración na nosa sociedade.