Asociación Mestura para a integración de inmigrantes e emigrantes

ONG MESTURA
Centro Asociativo Municipal de Culleredo
R/ Manuel Azaña, Edificio «A Escada» s/n
15670 O Burgo – Culleredo (A Coruña)
Tel. 981 661 840
Fax 981 661 840
E– MAIL: mestura@gmail.com
Web: www.ongmestura.es
Facebook: ONG Mestura